دانلود آهنگ سپهر خلصه - پلیس
دانلود آهنگ سپهر خلصه - پلیس
  • 99

  • 0

  • 0

دانلود آهنگ جدید سپهر خلصه به نام پلیس

نام آهنگ :
نام خواننده :
طول آهنگ :
سایز آهنگ :
زمان انتشار :

برای دانلود آهنگ سپهر خلصه به نام پلیس عبارت داخل عکس را در فرم زیر وارد کنید و دکمه دانلود آهنگ را بزنید

Captcha

دانلود آهنگ و متن آهنگ پلیس از سپهر خلصه

میوفته پشتم ماشین پلیس
میگم ما به آژیر تو نیست
ایست میده میزنم بغل
بعدم حل میشه همون گوشه قضیه
چی چی

یاه
ماها بالاتر ا قانونیم
یاه
ماها بالاتر ا قانونیم

یاه
بگو با مایی یا با اونی
پ داداش بکش کنار تا به حالت

داداشا بدونن کل اینجا واس ماس
داستان داره این شهر باما پاسگاش
کردیم آسفالت دهنشو راست راست
راه میریم تو خیابوناش نمیشیم بازخواست

صدا خمپاره رو قبل ننم شنیدم
از صلح چجوری من حرف بزنم
من بچه جنگمو پس الانم جنگ هدفو
فقط فرق کرده و شده سبکش عوض
یاه

خانومی بهم میگه بیبی فیسم
حوصله ندارم خیلی امشب
میگه زود بریم حیف نی عشقم
میشینیم توی بنتلی یکم

میوفته پشتم ماشین پلیس
میگم ما به آژیر تو نیست
ایست میده میزنم بغل
بعدم حل میشه همون گوشه قضیه
چی چی

یاه
ماها بالاتر ا قانونیم
یاه
ماها بالاتر ا قانونیم

یاه
بگو با مایی یا با اونی
پ داداش بکش کنار تا به حالت

ببین شهر من زخم چش و چالش
توی کوچه هاشم رقص یه شغاله
تازه پاره میشه بند نافش آره
تو این سیاهیا بار میاد ستاره
تو لباست داده بهت قدرت
من کلمه هام شادن داشم به ندرت
پشیمونی جلو چشم فلفور رد
میشه همیناست که میده بهم جرات
بکن نه تا رول پرفاوور پلیز
من دستم نه تا پروژه ست صبح تا ظهر کلید
انقد گل نزنین تو خونم خب اولترافورد که نیست
توی زندگی ماها هیچی قطعی نیست


میوفته پشتم ماشین پلیس
میگم ما به آژیر تو نیست
ایست میده میزنم بغل
بعدم حل میشه همون گوشه قضیه
چی چی

یاه
ماها بالاتر ا قانونیم
یاه
ماها بالاتر ا قانونیم

چشم توی چش بنجی رو صدتاییاس

یاه
ماها بالاتر ا قانونیم

چشم توی چش بنجی رو صدتاییاس