دانلود آهنگ شروین پناهی - اتل متل
دانلود آهنگ شروین پناهی - اتل متل
  • 52

  • 0

  • 0

دانلود آهنگ جدید شروین پناهی به نام اتل متل

نام آهنگ :
نام خواننده :
طول آهنگ :
سایز آهنگ :
زمان انتشار :

برای دانلود آهنگ شروین پناهی به نام اتل متل عبارت داخل عکس را در فرم زیر وارد کنید و دکمه دانلود آهنگ را بزنید

Captcha

دانلود آهنگ و متن آهنگ اتل متل از شروین پناهی

او پَهلل پَل گلوپل چَل
خوب یایمه خاله بازی منه قلعه تُوَل
او چو وکِلی دس پِی خُل خِلی
زونیم سَر زونیم بازیل اتل متل

اتل متل توتوله هرچی بگی قبوله
تو عروسی مه دوما بگه بله دل مو چوله
اتل متل قبول کو قومل جم و جول کو
بشکن ای غروره نی چنه شاخ غوله

او پَهلل پَل گلوپل چَل خوب
یایمه خاله بازی منه قلعه تُوَل
او چو وکِلی دس پِی خُل خِلی زونیم
سَر زونیم بازیل اتل متل

مَه یایتیا جیا جیا هم مِردِل
هم زنلی ر تیم سی دیا
مَه یایتِنی روزل اوسنی
هی هدرسه هی هدرسه تا بارون بیا

هدرسه آی هدرسه بارون بزه من کاسه بزه
تر یشو کو دل بی هوش و حواسه
هدرسه آی هدرسه خدا بِگه تِگرسَه
تا بله نَ وَشِسَم دلبر جون مه اسه

او پَهلل پَل گلوپل چَل خوب یایمه
خاله بازی منه قلعه تُوَل
او چو وکِلی دس پِی خُل خِلی زونیم
سَر زونیم بازیل اتل متل